Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Azzurro - 32-040 Wrząsowice, Nad Wilgą 15, NIP: 6791046696, tel. +48 122606050, adres email: sklep@azzurro.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Kupujący – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny u producenta lub przewidywany termin realizacji będzie wydłużony - Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Kupujący jest informowany na bieżąco o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu (częściowa realizacja, rezygnacja z zakupów).

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Składając zamówienie Nabywca potwierdza że zasady instalacji, użytkowania i konserwacji zamawianych produktów są mu znane.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Kupujący ma do wyboru formy płatności widoczne w koszyku podczas składania zamówienia.

2. Ceny przesyłek określone są w koszyku podczas składania zamówienia.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła tylko na terenie Polski za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez Kupującego w siedzibie firmy.

2. Termin wysyłki może wydłużyć się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Czas realizacji dla danego produktu podany jest w koszyku. Wysyłka ekspresową pocztą lotniczą = 2 - 4 dni (dodatkowa opłata do uzgodnienia).

4. Podane terminy realizacji lub wysyłki są określone jako dni robocze.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Reklamowany produkt Klient wysyła na swój koszt.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sklep zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

1. Mimo zachowania należnej staranności w przygotowaniu fotografii produktów do prezentacji, kolory prezentowanych na fotografiach próbek mogą różnić się od kolorów rzeczywistych ze względu na różne kalibracje monitorów komputerowych.

2. Prezentowane na fotografiach aranżacje pomieszczeń z zastosowaniem danego produktu mają charakter poglądowy i nie zawsze dotyczą jego samego, często prezentowany jest ten sam wzór np. tapety lub tkaniny, ale w innym kolorze.

3. Opisy produktów są opisami subiektywnymi i mają za zadanie przybliżyć w sposób ogólny charakter produktu.

4. Oznaczona w opisie produktu tonacja kolorystyczna opisuje w sposób subiektywny, niezobowiązujący i ogólny dominujący kolor danego produktu.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

Prawo odstąpienia od umowy
Klient prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu. Administracja danych będzie prowadzona zgodnie z ustawą RODO.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego.

3. Dane będą użyte wyłącznie do obsługi złożonego zamówienia. Kupujący może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. 

4. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Inspektor Ochrony Danych Warszawa, ul. Stawki 2

 

 

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.

4. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl